webdesign
webhosting
development
advies

Hennesweg 23
6035AD OSPEL
06-22813303

info@plentyweb.nl

Agenda  
        Jaarvergadering  18-01-2017
  Kinderoptocht  24-02-2017
  Grote optocht  27-02-2017
  Prijsuitreiking  28-02-2017
     

Sluiting inschrijven grote optocht
17-02-2017

Sluiting inschrijven kinder optocht
14-02-2017

 

Carnavalsoptochten Nederweert gaan door

Na overleg tussen de burgemeester, V.V. Pinmaekers, het Optochtcomité Ospel, de organisatie van het Neewieërter Revival Festival en de politie is besloten dat de optochten in Nederweert en Ospel vanmiddag in principe doorgaan. De optocht in Ospel start om 13.00 uur en de optocht van Nederweert om 14.30 uur. Ook het Neewieërter Revival Festival gaat vanmiddag in principe volgens planning door.
De organisatoren controleren vooraf extra goed de constructies van de wagens op windgevoeligheid.

In Ospel wordt de optochtroute iets aangepast en zal de ontbinding vóór de kerk plaatsvinden.

LAATSTE WEEK OM JE OP TE GEVEN VOOR DE OSPELSE VASTELAOVUNDJSOPTOCHT

Op maandag 8 februari 2016 trekt er weer een bonte stoet door de Ospelse straten.

Deelnemers kunnen zich inschrijven via onze website:  www.optochtcomiteospel.nl of per mail: voorz@optochtcomiteospel.nl. Op de website is ook het reglement terug te vinden voor de deelnemers.
De uiterste inschrijfdatum is: vrijdagavond 29 januari 2016 tot 20.00 uur.
Daarna is opgave voor deelname nog wel mogelijk, maar wordt u niet gejureerd en valt u buiten de prijzen). Alvast veel plezier en succes met de voorbereidingen!
Wil je wel meedoen, maar heb je nog niet de gepaste titel van je creatie? Meld je toch aan, dan wordt er in ieder geval rekening gehouden met een passende plek in de optocht voor jou/jullie creatie!

De route is als voorgaande jaren: Aerthijsplein, Stad, Annastraat, Siebenstraat, Korenbloemstraat, Klaproosstraat, Lochtstraat, Meester Hermansstraat, Waatskampzijweg, Waatskamp, Reindersweg, O.L.Vrouwestraat tot aan Aerthijsplein. We starten om 13.00 uur.
Gelieve, tijdens de optocht, geen auto’s of andere obstakels op de route te plaatsen.

Tijdens de kinderoptocht op vrijdagmiddag 5 februari en de grote optocht op maandag 8  februari zullen, voor de duur van de optocht, de bushaltes van VEOLIA, gelegen aan bovengenoemde route, buiten dienst zijn. De lijnbussen zullen mogelijk een omleidingsroute volgen. Gelieve hiermee rekening te houden.

Jan van Laer benoemd tot erelid van Optochtcomité Ospel.

Tijdens de jaarvergadering van Optochtcomité Ospel werd Jan van Laer op een ludieke wijze voorgedragen als erelid van Optochtcomité Ospel. Dit vanwege zijn vele verdiensten.
In 1980 werd hij benaderd voor hand en spandiensten en filmer, waarna hij in 1987 als lid zitting nam in het Comité. Tot 1998 combineerde hij dit met zijn eigen deelname aan de optocht. In 1998 volgde hij ook hij Harry Vossen op als voorzitter, en timmerde samen met de andere comitéleden goed aan de weg. Door de jaren heen heeft hij een gedegen team op weten te bouwen, maar in 2014 kwam hij, samen met het merendeel van het zittende comité, tot het besef om meer afstand te nemen van Optochtcomité Ospel. Een wervingscampagne leverde een totaal nieuw comité op, waardoor Jan met een goed gevoel de zaken en taken vanaf 2015 kon overdragen. In 2014 zou Jan zijn carrière bij het Optochtcomité afsluiten tijdens de prijsuitreiking. Echter…. zijn gezondheid liet het helaas niet toe tijdens de optocht van 2014 aanwezig te mogen zijn. Daardoor heeft hij tot en met 2015 actief zitting gehad in het Comité. Tijdens de jaarvergadering in 2015 droeg hij zijn voorzitterschap al over aan Marcel Berben om tijdens de prijsuitreiking op Vastelaovundjsdinsdig als Comitélid afscheid te nemen van vastelaovundjverend Ospel.
Bovenstaande gaf het Optochtcomité Ospel meer dan voldoende aanwijzingen om Jan van Laer voor te dragen als erelid. De aanwezigen stemden positief over dit voorstel.
Jan werd een eremedaille overhandigd waarna partner Tiny nog in de bloemetjes werd gezet.
Jan Proficiat!Klik hier voor meer foto's van de jaarvergadering
 
Op woensdag 13 januari 2016 houden we de jaarvergadering 2016 in Café-Zaal “De Prins”.
Aanvang: 20.11 uur. Deze vergadering is voor iedereen toegankelijk.
  Agenda :
1 Opening
2 Mededelingen / Ingekomen stukken
3 Notulen vergadering d.d. 7 januari 2015 (G. Slaats)
4 Financieel jaarverslag 2015 (C. Koppen)
5 Verslag kascontrolecommissie Buurtvereniging De Peel
6 Benoeming nieuwe kascontrolecommissie; volgens schema Buurtvereniging Schepengraaf
7 Bestuur en Ereleden
Ton Sieben en Charlot Koppen zijn aftredend en herkiesbaar.
Kandidaten voor het bestuur zijn: Martijn de Leeuw; Hij heeft in 2015 al meegedraaid bij de organisatie.
Nieuwe kandidaten voor het bestuur kunnen zich tot vóór aanvang van de vergadering nog aanmelden bij Marcel Berben via: voorz@optochtcomiteospel.nl of 06-28486393
Heb je interesse, neem dan vrijblijvend contact op via bovengenoemde mailadres of nummer
Ereleden
Nieuwe ereleden kunnen via voorz@optochtcomiteospel.nl worden voorgedragen tot uiterlijk één week voor de jaarvergadering. Dan nemen wij contact met u op
8 Reglement 2016
9 Route Optocht 2016 doornemen en 2017 vaststellen
10 Prijsuitreiking
11 Enveloppenverdeling
12 Rondvraag
13 Sluiting

 

Ospelse Vastelaovundjsoptocht op maandag 8 februari 2016.

Dat zijn nog maar 9 weken tot Vastelaovundj!!

Inschrijven kan bij voorkeur via de website: www.optochtcomiteospel.nl onder de rubriek inschrijven of via: voorz@optochtcomiteospel.nl (behoort bovenstaande niet tot uw mogelijkheden, neem dan contact op met Marcel Berben 06-28486393).

Kijk op de website voor het reglement. Daarin staat onder andere hoe de deelnamecategorie wordt bepaald, aan welke voorwaarden voldaan moet worden (bv. veiligheid) en waar de jury zoal op let.

De uiterste inschrijfdatum is: vrijdagavond 29 januari 2016 tot 20.00 uur.
(daarna is opgave voor deelname nog wel mogelijk, maar buiten mededinging)

Schrijf je in en alvast veel plezier en succes met de voorbereidingen!

Optocht Comité Ospel.

Van de jurytafel:

Uitleg jurering van de Ospelse optocht

De jury van de Ospelse optocht wordt samengesteld uit 15 personen uit de Ospelse gemeenschap.
Elk onderdeel wordt door 3 juryleden beoordeeld.
Alle deelnemers worden op 5 onderdelen beoordeeld:

1. Stemming deelnemers
Carnaval is een feest en we zien graag dat de deelnemers van de optocht dit uitstralen en overdragen aan het publiek. Dit kan op verschillende manieren. Deelnemers die hossend door de optocht gaan stralen een feeststemming uit. Een reactie opwekken bij het publiek kan echter ook op andere manieren, door ze uit te dagen, actief bij het thema te betrekken of door een “voorstelling” weg te geven. Bij de categorieën A en E tellen de punten voor  dit onderdeel zwaarder, omdat we deze zeer waarderen in deze categorie.

2. Verzorging en Afwerking
Het is vaak direct te zien dat deelnemers veel tijd en energie in de voorbereiding van de optocht hebben gestoken. Het resultaat daarvan is te zien in de prachtige uitdossingen van de groepen en de kleinere of grotere wagens die ze meenemen in de optocht. De inspanning van de deelnemers wordt zeer gewaardeerd. Vandaar dat hierop beoordeeld wordt. Bij de categorieën A en E tellen de punten voor  dit onderdeel zwaarder, omdat we deze zeer waarderen in deze categorie.

3. Carnavaleske
Deze categorie is wat moeilijker uit te leggen en smaken kunnen verschillen. Straalt een deelnemer carnaval uit? Misschien wat steekwoorden voor deze categorie: Feest, lachen, humor, de-draak-steken-met, hossen/springen. Voor de categorieën C en D tellen de punten voor  dit onderdeel zwaarder, omdat we dit belangrijk vinden voor deze categorieën.

4. Actualiteit en originaliteit
We willen graag elk jaar een leuke optocht zien. Nieuwe en originele ideeën houden de optocht leuk en zorgen ervoor dat de mensen elk jaar weer komen kijken. Ideeën die voortvloeien uit de actualiteit zorgen al snel ervoor dat de optocht ieder jaar weer anders is, maar ook originele ideeën die niet direct met de actualiteit te maken hebben zorgen ervoor dat de optocht elk jaar weer verrassend is. Voor de categorieën C en D tellen de punten voor  dit onderdeel zwaarder, omdat we dit belangrijk vinden voor deze categorieën.

 5. Algemene indruk
De totale indruk die je van deelnemers krijgt, laat zich niet alleen uitdrukken in de bovenstaande zaken. Sommige zaken kun je eenvoudig weg niet onder woorden brengen. We zullen het maar de X-factor noemen. Vandaar dat er ook punten worden gegeven voor de algemene indruk. Dit onderdeel telt voor alle categorieën even zwaar.

Voor de B en F categorie tellen alle onderdelen even zwaar.

We waarderen het zeer dat deelnemers hun best doen om op alle punten te scoren. Er is één ding wat we nog meer waarderen en dat is dat je meedoet. Meedoen is belangrijker dan winnen. Er kan er maar één de winnaar zijn per categorie, maar als we slechts 6 deelnemers zouden hebben dan zou de optocht niet lang meer bestaan.

We hopen dat we je hiermee inzicht hebben gegeven hoe dat we jullie zullen beoordelen. We wensen iedereen veel plezier tijdens de voorbereidingen, tijdens de optocht en na afloop.
 
Namens de jury van de Ospelse optocht,

Christian Spitters

 

NOG 10 DAGEN…

heb je de tijd om je op te geven als deelnemer voor de Ospelse Vastelaovundjsoptocht op 16 februari a.s.. 6 februari, 20.00 uur sluit de inschrijving! Nog niet helemaal uit over welke act het gaat worden? Geef je wel alvast op via www.optochtcomiteospel.nl . Heb je dan nog een week de tijd om de knoop door te hakken over de titel van je act. Zou toch jammer zijn als je je plekje in de optocht zou laten schieten!

 

Optocht Comité Ospel vernieuwd!

Na 28 jaar actief te zijn geweest in het Comité, droeg Jan van Laer tijdens een goed bezochte jaarlijkse vergadering het "kufferke van vastelaovundjsdinsdig" over aan een nieuwe ploeg.

Marcel Berben, Charlot Koppen, Ton Sieben en Gerrie Slaats gaan hun best doen om de komende jaren telkens weer een mooie optocht door Ospel te laten trekken. Natuurlijk zijn ze wel afhankelijk van onze optochtdeelnemers en ons publiek. Sponsors en de enveloppenactie zorgen weer voor een mooie beloning voor de deelnemers. De Ospelse Vastelaovundj maken we dus SAMEN! Jan van Laer, Chris van Berlo, Thieu Jonkers, Silvia en Marc Geurtjens, dank voor jullie jarenlange passie en inzet en hopelijk nog vele jaren in om of langs de optocht!

 

 

 

Met de sponsoractie Samen Sterker van de Rabobank ontvingen we 66 stemmen.
Die 66 stemmen leverden het mooie sponsorbedrag op van € 170,28.
Een mooi resultaat met dank aan de stemmers van 2014.
In 2015 zal via de sponsoractie Samen Sterker € 100.000,00 verdeeld worden!
Om mee te beslissen waar het sponsorgeld naartoe gaat, kun je alvast lid worden van de Rabobank.
Krijg je ter zijner tijd vanzelf een uitnodiging om je stemmen te verdelen.
Hopelijk mogen we dan (weer) op uw stemmen rekenen!

 

 

We zij al hard aan het werk voor de vastenaovundjsoptocht 2015 met een bijna geheel nieuw Optocht Comité Ospel.
Daarvoor kunnen nog enkele enthousiaste vrijwilligers die ons willen helpen met de voorbereidingen.

 

Het mooiste zou zijn als we het Comité nog kunnen uitbreiden met één of meer personen.
Zonder zitting te nemen in het Comité kun jij ons ook helpen!
Hulp is welkom bij het verzamelen van de sponsorgelden, of andere hand- en spandiensten verrichten, zoals bijvoorbeeld enveloppen stempelen en vullen of een taak tijdens de optocht. Ook verkeersregelaars voor een veilige optocht (voor opleiding verkeersregelaar kan gezorgd worden) worden uitgenodigd te reageren.
Ben jij bereid ons te helpen of wil je meer informatie? Laat het ons weten via het contactformulier op deze website.

Vele handen maken licht werk!! Alvast bedankt!!

 

 

 

 

Klik hier voor de uitslagen van de optocht van 2014