webdesign
webhosting
development
advies

Hennesweg 23
6035AD OSPEL
06-22813303

info@plentyweb.nl

Agenda  
        Jaarvergadering  18-01-2017
  Kinderoptocht  24-02-2017
  Grote optocht  27-02-2017
  Prijsuitreiking  28-02-2017
     

Sluiting inschrijven grote optocht
17-02-2017

Sluiting inschrijven kinder optocht
14-02-2017

 

 
Op woensdag 18 januari 2017 houden we de jaarvergadering 2017 in Café-Zaal “De Prins”.
 

Aanvang: 20.11 uur. Deze vergadering is voor iedereen toegankelijk.
  Agenda :
1 Opening
2 Mededelingen / Ingekomen stukken
3 Notulen vergadering d.d. 13 januari 2016 (G. Slaats)
4 Financieel jaarverslag 2016 (C. Koppen)
5 Verslag kascontrolecommissie
6 Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
7a

Bestuur: Nieuwe kandidaten voor het bestuur kunnen zich tot vóór aanvang van de vergadering nog aanmelden bij Marcel Berben via: voorz@optochtcomiteospel.nl of  06-28486393.Heb je interesse, neem dan vrijblijvend contact op via bovengenoemde mailadres of nummer.

7b

Ereleden: Nieuwe ereleden kunnen via voorz@optochtcomiteospel.nl worden voorgedragen tot uiterlijk één week voor de jaarvergadering. Dan nemen wij contact met u op.

8 Reglement 2017
9 Route Optocht 2017 doornemen en 2018 vaststellen
10 Prijsuitreiking
11 Enveloppenverdeling
12 Rondvraag
   
 

Ook dit jaar wordt jou inspraak en medewerking op prijs gesteld.

 

We zien u graag!